– تأمین کننده مواد معدنی و افزایش gh ( سختی کل ) که برای ماهی های آب شیرین و میگو مورد نیاز است – یک اصلاح کننده متعادل برای تفریخ تخم میگو و ماهی – شریمپ gH + حاوی مواد معدنی و عناصر کمیاب است که میگو ها برای یک زندگی سالم در محیط آکواریوم نیاز دارند – کمک برای یک محیط زندگی طبیعی برای ساکنان آب های شیرین