محلول مواد هیومیک برای آکواریوم های گیاهی و آکواریوم های نواحی دارای آب تیره

مناسب برای نگهداری آکواریوم حرفه ای

مناسب برای شبیه سازی زمان های بارانی و ترقیب به تخم ریزی ماهی ها