• از سری محصولات کاربردی آکواریومی شرکت معروف بلو تریشور blue Treasure
  • پتاسیم یکی از عناصر مهم برای رشد و سلامت گیاه و ریف های فتوسنتز کننده می باشد
  • دارای درصد خلوص بالای پتاسیم
  • محصول درجه یک چین