مکمل بیو کربنات kh پودری 450 گرم بلو تریشورBlue Treasure Bio carbonate hardness-KH Supplement


مکمل های دریایی برای بافر عناصر موجود در آکواریوم دریایی شما برای رشد بهینه مرجان ایده آل است.