• غذایی کامل برای ماهی‌های آکواریومی آب شیرین و آب شور است: حاوی تکه‌های کریل غنی شده با پروتیین و فاقد اسیدهای چرب اشباع شده و کارتنوییدها است.
  • مغذی است و هضم آسانی دارد. حاوی میگوهای آسیاب شده است. شرایط تغذیه‌ای ایده‌ آل را با استفاده از اندازه‌ های مختلف تکه‌های غذایی برای ماهی‌های ۳ تا ۲۰ سانتی متری در لایه‌های سطحی و میانی آب فراهم می کند.
  • بدون کدر کردن آب: رشد جلبک‌ها را با متعادل سازی فسفات آب کاهش می دهد، و کیفیت آب را با توجه به هضم بهتر غذا که باعث کاهش مواد دفعی ماهی‌ها می‌شود، بهبود می دهد.
  • ماهی ها غذای JBL را انتخاب می‌کنند: در آزمایش‌های آب شیرین ۹۸.۵ درصد از انواع ماهی‌ها به سرعت غذای JBL را انتخاب می‌کنند. از مواد غذایی بی کیفیت در آن استفاده نشده و از فیله ماهی که برای انسان به کار برده می‌شود استفاده شده‌ است.
  • حاوی: غذای اصلی ماهی‌‌ها، برای آب شیرین و آب شور. پس از باز کردن باید در مدت ۴ ماه محتویات بسته استفاده شود. در بسته بندی با کیفیت در فویل. بسته‌ی باز نشده به مدت ۳ سال قابل نگهداری است.