مراحل اجرای سقف بیگیت به چه صورت است و در اجرای آن به چه نکاتی باید توجه کرد

مراحل اجرای سقف بیگیت به چه صورت است و در اجرای آن به چه نکاتی باید توجه کرد، سقف بیگیت نوعی سقف مرکب فولادی بتنی است که به دلیل شکل قوسی خود تحمل بارهای وارده در حین اجرا را دارد. در ادامه این نوشته به بررسی مراحل ساخت و نکات اجرایی آن می پردازیم. تا انتها با ما همراه باشید.

مراحل اجرای سقف بیگیت

 1. تیرریزی: عملیات تیرریزی مطابق نقشه های اجرایی صورت می گیرد.
 2. نصب قالب های بیگیت: این قالب ها بدون نیاز به بست یا پرچ بر روی نبش های نشیمن تیرها قرار داده می شوند.
 3. فلشینگ: به منظور جلوگیری از ریزش بتن از قالب فلشینگ بیگیت در قسمت پل ها استفاده می شود.
 4. بستن دور کار: دور کار با تخته هایی که ارتفاع آن ها 20 سانتی متر است احاطه می شود.
 5. آرماتوربندی: طبق استاندارد سیستم بیگیت، شبکه آرماتور اجرا می شود.
 6. شمع بندی: فقط زیر تیرهای سقف و قبل از بتن ریزی باید شمع بندی صورت گیرد.
 7. بتن ریزی: بتن ریزی باید طبق نقشه های اجرایی و ضخامت مشخص صورت گیرد.

نکات مهم در اجرای سقف بیگیت

 • در اجرای سقف بیگیت، ضخامت ورق گالوانیزه باید حداقل 6 میلی متر و ضخامت بتن 50 میلی متر باشد.
 • قالب بیگیت باید در برابر وزن شبکه میلگردی، بتن و بارهای وارده حین اجرا مقامت لازم را داشته باشد.
 • در اجرای این قالب ها برای بستن ابتدا و انتهای قالب ها باید تمهیدات لازم صورت گیرد تا از خروج بتن و شیره آن در حین اجرای کار جلوگیری شود.
 • اگر در حین اجرای این نوع سقف از شمع بندی زیر سقف استفاده نشود، تنش های حاصل از وزن شبکه میلگردی، بتن و بارهای حین اجرا به تنش های حاصل از بارگذاری بعد از گیرش بتن اضافه می شود و مقطع تیرچه باید بر اساس مجموع تنش ها محاسبه شود.
 • در طراحی و اجرای این سقف باید جزئیات دقیق مسیر و محل نصب تاسیسات مکانیکی و برقی مد نظر قرار گرفته شوند.
 • ورق های قوسی شکل تنها نقش قالب را ایفا می کنند و مقاومت فولاد آن ها نباید در محاسبات آورده شود.
 • برای استقرار قالب بیگیت، باید دو پروفیل نبشی 30 در 30 را به لبه تیرچه ها و تیرهای قاب اصلی با زاویه مناسب به عنوان نشیمن گاه جوش کنید.
 • ضخامت ورق قالب باید حداقل 0.6 میلی متر باشد.
 • حداقل ضخامت بتن موجود در راس قالب باید 50 میلی متر باشد.
 • حداقل ضخامت بتن در محل تیرچه ها باید 17 سانتی متر باشد.
 • ارتفاع برشگیرها باید به گونه ای در نظر گرفته شود که سطح بالایی آن حداقل 2 سانتی متر بالاتر از راس قالب قرار بگیرد.

نکات مهم در تیر ریزی سقف بیگیت

 • فاصله های تیر ریزی سقف بیگیت باید مطابق با نقشه و به وسیله شابلون از یک طرف انجام گیرد. در دهانه آخر نیازی به شابلون نمی باشد.
 • تیر ریزی سقف باید مطابق با نقشه های اجرایی و رعایت رواداری اجرا شود.
 • به دلیل عملکرد مرکب بتن و تیر، مقاطع تیر ریزی نسبت به سقف های غیر کامپوزیتی اصولا دارای پروفیل های سبک تری می باشند.