تیغ اره شیار زن چیست، چه انواعی دارد و برای استفاده از آن به چه نکاتی باید توجه کرد
تیغ اره شیار زن چیست، چه انواعی دارد و برای استفاده از آن به چه نکاتی باید توجه کرد

تیغ اره شیار زن چیست، چه انواعی دارد و برای استفاده از آن به چه نکاتی باید توجه کرد، در بسیاری از کارهای نجاری به شیار یا فاق پله نیاز داریم. این برش‌ها در گذشته با ابزار دستی مانند مغار و رنده ایجاد می‌شد اما امروزه با پیشرفت محصولات نجاری و ابزارهای برقی دیگر از مغار و رنده برای ایجاد شیار و فاق پله‌ای استفاده نمی‌کنند. راه مدرن و پیشرفته برای بریدن این اتصالات استفاده از تیغ شیار زن روی اره میزی و اره رادیال یا بازویی است.

انواع تیغ اره شیار زن

تیغ شیار زن متراکم معمولاً بهتر از تیغ شیار زن لرزان است. تیغ شیار زن متراکم از دو تیغ و تعدادی سر برنده تیز تشکیل شده که این قسمت‌های تیز روی محور قرار می‌گیرند. عرض شیار به تعداد سری‌های تیز و برنده که بین تیغ قرار گرفته بستگی دارد؛ اما تیغ شیار زن لرزان از یک تیغ تشکیل شده است که بست آن می‌تواند روی زاویه‌های مختلف نصب شود. این تیغ حین برش در جای خود تکان می‌خورد و برشی نامنظم ایجاد می‌کند و هر چه زاویه آن بیشتر باشد، برش عریض‌تری ایجاد می‌کند.

 آموزش نصب تیغ شیار زن متراکم

نحوه نصب و تعداد تیغ شیار زن متراکم به پهنای برشی که می‌خواهید ایجاد کنید بستگی دارد. بیشتر مجموعه‌ تیغ شیارزن‌ها شامل چهار سری برنده به عرض ۱/۸ اینچ یعنی برابر ۳ میلی‌متر و یک سری برنده به عرض ۱/۱۶ برابر ۱.۵ میلی‌متر است. عرض هرکدام از تیغه‌های داخلی و بیرونی برابر ۱/۸ اینچ یعنی ۳ میلی‌متربوده و ازآنجاکه این مجموعه نمی‌تواند بدون تیغه داخلی و بیرونی استفاده شود پس کمترین شیاری که می‌تواند روی چوب ایجاد کند برابر ¼ اینچ یعنی ۶ میلی‌متر است

آموزش استفاده از تیغ اره شیار زن

وقتی تیغ شیار زن را روی محور قرار می‌دهید، دقت کنید تا فضای کافی برای قرار دادن الماسه‌های اضافی وجود دارد؛ به عبارت دیگر طول میله نگهدارنده باید به گونه‌ای باشد که تیغه‌ها روی آن قرار بگیرند و با مهره بسته شوند.

هم چنین هنگام استفاده از تیغ شیار زن متراکم روی اره میزی حتما باید از صفحه گلویی نجاری ( throat plate) استفاده کنید یا متناسب با کاری که انجام می‌دهید نوع متناسب با آن را با استفاده از تخته سه لا درست کنید. هیچ گاه از تیغ شیار زن بدون صفحه شیار زن استفاده نکنید.

در آخر باید متذکر شویم که هیچ گاه از تیغ شیار زن روی اره گرد بر استفاده نکنید! این کار به هیچ وجه امن نیست زیرا تیغ اره شیار زن تنها برای استفاده روی اره رادیال یا بازویی و اره میزی طراحی شده‌اند.

نکات مهم استفاده از تیغ شیار زن

مجموعه تیغ اره شیار زن علاوه بر تیغ‌ها و الماسه‌ها، واشرهایی دارد که به آن ها جدا کننده می گویند. جدا کننده‌ها برای افزایش عرض برش استفاده می‌شوند که بیشتر برای برش فاق پله‌ای و شیار روی تخته سه‌لا استفاده می‌شود. عرض جداکننده‌ها برابر ۱۵/۳۲ اینچ (۱۱.۹۰ میلی‌متر) یا ۲۳/۳۲ اینچ (۱۸.۲۵ میلی‌متر) است.